Mikroproduktion

Varför mikroproduktion

Mikroproduktion av grön el med vind, vatten eller sol är ett begrepp som har skapats för att gynna småskalig elproduktion. Men reglerna är inte helt enkla…

Fördelen är att om din eller dina anläggningar tillsammans har en effekt under 500 kW så

  • Betalar du inte energiskatt
  • Behöver du inte registrera dig för moms
  • Behöver du ingen F-skatt
  • Du kan få en skattereduktion på såld el

Du som äger anläggningen kallas mikroproducent – om du uppfyller kraven på mikroproduktion:

  • Elproduktionen ska vara avsedd för egen förbrukning
  • Din huvudsäkring får vara på högst 100 A i skatteärenden
  • Din huvudsäkring får vara på högst 63 A mot nätägaren
  • Du får inte sälja mer el än vad du köper över ett år

Det mesta här rör skatteregler för den ersättning du får när du säljer överskottsel i privatbostaden men en del rör också hur du hanteras av elbolagen.

För företag gäller samma gräns på 500 kW för energiskatt. Alla juridiska personer kan få skattereduktionen.

Skatteregler

Som mikroproducent ska du deklarera ersättningen du får från elbolaget när du säljer el som inkomst av bostaden. Dit hör också t.ex. inkomst från uthyrning av del av bostaden. Du kan göra ett schablonmässigt avdrag på 40 000:- på den inkomsten. Skulle inkomsten från bostaden vara högre än 40 000 deklareras det överskjutande som inkomst av kapital.

Som företag bokförs inkomsten från såld el på samma sätt som övriga intäkter. I övrigt läs mer på skatteverkets webbsidor.

Skatteavdrag

Du får göra ett skatteavdrag för vare såld kWh (kilowattimme) med 60 öre, dock max 18 000:-. Detta gäller alla juridiska personer.

För att få göra avdraget

  • Ska solelen vara ansluten till samma anslutningspunkt mot elnätet som bostaden
  • Får huvudsäkringen inte vara större än 100 Ampere

Antalet kWh som du gör avdrag för får max vara samma antal kWh som du också köper i samma anslutningspunkt.

I praktiken betyder det att solanläggningen inte ska tillverka mer el på ett år än vad fastigheten förbrukar på ett år. Skulle ändå mer el produceras får du inte skatteavdrag för det överskjutande.

Mot elbolaget

För att betraktas som mikroproducent från elbolagen får huvudsäkringen inte vara större än 63 A.

Om du producerar mer el än vad du köper på ett år kan du få en inmatnings- eller producentavgift från en del bolag. Avgiften är dock rätt måttlig, runt 100:-/mån. En del bolag flyttar dessutom över dig till en effekttariff. Du klassas inte längre som mikroproducent, utan som småskalig elproducent.

Elbolagen har dock mjukat upp dessa regler. De kan höra av sig om du två år i rad skulle producera mer än vad du köper. En del bolag sätter ingen gräns alls om du i övrigt uppfyller kraven för mikroproduktion.