Sälja överskottsel

Ersättning för elöverskott

När solcellerna ger mer el än vad du förbrukar går överskottet ut på elnätet. Du får då ersättning för det, men på flera olika sätt:

  • Ersättning från elleverantören baserat på spotpriset
  • Skattereduktion med 60 öre/kWh i deklarationen
  • Ersättning från elnätägaren för att du avlastar elnätet med ca 5 öre/kWh
  • Ersättning för Elcertifikat och Ursprungsgaranti, se nedan

Tillsammans gör de att du får nästan samma ersättning per kWh som vad du betalar när du köper el.

Observera att skatteavdraget tar ett tag och att det inte syns på elräkningen.

De olika delarna beskrivs utförligare här under.

Elöverskott

När solcellsystemet är installerat byter nätägaren ut elmätaren till en som har två räkneverk – ett för inkommande el och ett för utgående el.

När solcellerna tillverkar el går elen först till hushållet och minskar då behovet från elnätet. Men om solcellseffekten överskrider husets behov går överskottet ut på nätet.

Elbolaget läser av mätarna och räknar ut vad du har köpt och sålt. Men exakt hur de hanterat det är olika mellan bolagen. En del skickar räkning – eller utbetalning – på mellanskillnaden, en del jämnar ut kostnaderna över året. Och en del hanterar köpt och såld el separat.

Spotpriset

All el handlas av eldistibutionsbolagen på en gemensam elmarknad för Sverige pch Norge. Där sätts ett pris, det s.k. Spotpriset, baserat på tillgång och efterfrågan. Priset kan variera per timme.

När du köper eller säljer el baseras ditt pris på spotpriset. Köpt el kostar några öre över spotpriset och för såld el får du oftast spotpriset minus 2 öre.

Ditt pris för såld el

Det du får för såld el varierar kraftigt mellan elbolagen. Även hur det hanteras skiljer; en del hanterar köpt och såld el helt separat, en del drar av såld el direkt på vare månadsräkning. Och en del har ett system där priserna jämnas ut över året.

Som nämnts så är det vanligaste priset 2 öre under spotpriset. Men en del bolag profilerar sig på att bara sälja s.k. Grön el, d.v.s. el från solceller, vind- eller vattenkraftverk. Exempel är TelgeEnergi, Greenely och Skellefteå kraft. Dessa kan betala 10-20 öre över spotpriset för ditt överskott men kan kräva ett fleråerigt kontrakt.

Vattenfall kan ge 50 öre över spotpriset men bara i ett år, och ännu mer om du har köpt solcellerna av dem.

Men detta är exempel och kan variera både över tid och mellan bolagen. Det är värt att kolla runt och även förhandla lite, priserna är inte huggna i sten. Priserna ska också vägas mot vad du betalar när du köper el.

Observera att ersättningen för såld el ska redovisas som inkomst i deklarationen men är skattefritt upp till 40 000:-. Läs mer om skatteregler på sidan Mikroproduktion under menyn Ekonomi.

Skattereduktion

Elbolagen redovisar hur mycket el du har sålt till skatteverket. Varje såld kWh ger dig en skattereduktion med 60 öre.

Beloppet är förtryckt på skatteblanketten. Du behöver bara kontrollera att det stämmer.

Beloppet är maximerat till 18 000:-, eller motsvarande 30 000 kWh. Du får inte heller avdrag för fler kWh än vad du också har köpt samma år.

Läs mer om skatteregler på sidan Mikroproduktion under menyn Ekonomi.

Ursprungsgaranti

Bolagen som säljer grön el vill kunna garantera till sina kunder att det verkligen är grön el de handlar med.

Ett sätt att göra det på är att du ger en garanti för att du har solel (eller annan grön el). Detta betalar elbolagen för. Senast jag kollade (sommaren 2021) betalade TelgeEnergi 10 öre extra per kWh för detta. Men du måste själv begära att få det.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett system för att gynna tillverkning av grön el. Alla som köper el betalar en liten del som går till en gemensam pott. När du har producerat 1000 kWh, eller 1 MWh (megawatttimme), får du ett certifikat som senare kan säljas på en börs för elcertifikat. Priset sätts där efter tillgång på certifikat, så om många tillverkar grön el går priset ner, och tvärt om.

Just nu tillverkas rätt mycket grön el så priset är riktigt lågt, under 1 öre per kWh. Det är dessutom en årsavgift på 200:- för att vara med i systemet och därför inte lönt att hålla på med för vanliga villaägare.