Börja här

Många är nyfikna på solenergi men vet inte var man ska börja. Detta är ett bra ställe!

Du kan hitta det mesta här på våra sidor för att sätta dig in i ämnet.

Är du seriöst intresserad och bor mindre än en timme från Flen kommer vi gärna ut och ger dig en idé om dina förutsättningar och gör en grov kalkyl. Priset för det är en fika…

Här är ett steg-för-steg-förslag på hur du kan gå vidare.

1 Förutsättningar

Varför vill just du ha ett solenergisystem? Av ekonomiska skäl, eller miljöskäl – eller lite av bägge? Eller saknar du kanske el i din stuga och vill ändå ha lite eldrivna bekvämligheter.

Under rubriken Teknik kan du se vilka olika lösningar som finns och vad som passar dina förutsättningar.

Har du t ex bra takytor och vill skapa el – ja, då är det solceller som gäller. Men har du redan ett vattenburet värmesystem och inte så stora tak kanske du ska överväga en solfångare som ger varmvatten. Solfångare ger 3-4 gånger mer energi än solceller på samma yta.

Tänk på att solpaneler inte behöver sitta på ett lutande tak. De kan lika gärna monteras på en ställning på marken eller på ett platt tak eller fästas på en vägg.

2 Ekonomi

Den vanligaste frågan jag får från nyfikna är ”lönar det sig?”. Svaret är ”det beror på”. Jämfört med vad? På lång eller kort sikt och hur mycket vill och kan du satsa?

Några tumregler:

  • Återbetalningstiden är 8-12 år. Stora system har bättre ekonomi än små, plåttak är enklare att montera på än tegel och tak vända åt söder ger mest energi sett över ett år. Öst-väst-tak går också bra men du tappar kanske 20% på utbytet över hela året. Men en del hushåll använder mest energi på morgnar och kvällar, så då kan ett öst-väst-tak kanske vara det bästa. Ett öst- och ett västtak sprider också ut solelsproduktionen över dagen vilket ökar din egenanvändning av solelen.
  • Du kan jämföra med bankränta eller andra penningplaceringar; en investering i solenergi ger ca 6-8% avkastning, vilket inte alls är dumt. Helt arbetsfritt och i flera decennier – men pengarna är också låsta lång tid.
  • Du kan sälja överskottsel tillbaka ut på nätet när solcellerna genererar mer el än vad du använder, men inte mer än vad du senare köper tillbaka räknat på ett år. Du får nästan lika mycket betalt för såld el som det senare kostar att köpa el.

Läs mer under Ekonomi.

”Tänk på att solpaneler inte behöver sitta på ett lutande tak. De kan lika gärna monteras på en ställning på marken eller t o m fästas på en platt yta eller en vägg.”

3 En första kontakt

Vi kan ge dig riktvärden om pris mm på telefon eller via ett mail, men bäst är att träffas för att se taktyp (eller annan lämplig plats), riktning, befintlig uppvärmning mm.

Efter detta får du en offert på ett nyckelfärdigt system – eller vill du kanske göra en del själv?

4 Planering

Om du beställer av oss tar vi fram en arbetsplan. Det kan t ex behövas byggnadsställningar och förändringar i ditt befintliga elsystem.

Vi kontaktar elnätsägaren och gör en s.k. föranmälan. Normalt är det inga problem, men vill du ha en stor anläggning kan det behövas ett installationsmedgivande.

För solfångare är byråkratin minimal men installationen kan bli mer komplicerad beroende på utrymmen, rördragning, integration med andra system mm.

5 Installation

Nu kommer först en leverans med alla delar, och några dagar senare kommer ett gäng som monterar upp allt och driftsätter systemet.

Innan vi åker hem får du ett driftsättningsprotokoll och annan dokumentation. Vi går igenom systemet med dig och rätar ut alla frågetecken som kan finnas kvar.

6 Färdiganmälan

För solceller skickar elektrikern nu in en färdiganmälan till elnätsbolaget. De kommer sedan ut och byter elmätare till en som kan skilja på in- och utgående el.

Nu kan du slutföra avtalet med din el-leverantör och eventuellt göra en anmälan för elcertifikat, se under Ekonomi.

Grattis!

Din anläggning producerar nu antingen el eller varmvatten i flera decennier. Och du bidrar till ett bättre klimat på vår jord.

Flens Solel

Vi tar uppdrag i områden en timme från Flen. Stora som små anläggningar och gör specialanpassningar för att du ska få ut det mesta av din investering i solenergi!

Kontakt

e-post: solel@flenssolel.se  

Tel. 0157-691 00

Ove Fredriksson

e-post: ove@flenssolel.se  

Tel. 070-238 17 89

Våra områden

  • Solceller
  • Solfångare
  • Off grid
  • Föredrag och utbildning