Teknik

Olika system

För privata och kommersiella fastigheter finns i princip två olika typer av system , som utifrån ser rätt lika ut:

-Solceller som omvandlar solljuset till elektricitet.

-Solfångare som fångar upp värmen och värmer vatten. Jämför med svart asfalt som kan bli riktigt het en sommardag.

Solceller

Solceller består av tunna skivor av kisel. Fotoner från solen får elektronerna i kislet att röra på sig vilket skapar en elektrisk ström.

Solfångare

Den enklaste solfångaren fixar du själv genom att lägga ut en – helst svart – trädgårdsslang på en plan yta. Men den blir effektiv om slangen ligger i en tunn låda med en framsida av glas.

Flens Solel

Vi tar uppdrag i områden en timme från Flen. Stora som små anläggningar och gör specialanpassningar för att du ska få ut det mesta av din investering i solenergi!

Kontakt

e-post: ove@flenssolel.se  

Tel. 070-238 17 89

Våra områden

  • Solceller
  • Solfångare
  • Off grid
  • Föredrag och utbildning