Teknik

Olika system

För privata och kommersiella fastigheter finns i princip två olika typer av system , som utifrån ser rätt lika ut:

- Solceller som omvandlar solljuset till elektricitet.

Om du ser solpaneler är det troligen solceller. Tack vare statliga bidrag och relativt enkel teknik har de blivit mycket populära - men byråkratin kring elpriser, ersättningar och säkerhetskrav kan vara svåra att sätta sig in i. Du kan läsa mer om hur det fungerar under Teknik samt göra en ekonomisk kalkyl under Ekonomi.

- Solfångare som fångar upp värmen och värmer vatten. Jämför med svart asfalt som kan bli riktigt het en sommardag.

De var vanligare tidigare. De är mer komplicerade rent tekniskt men helt fria från byråkrati - och lika fria från bidrag. Men väl värt att kolla upp om du eldar med ved eller pellets och har behov av varmvatten, t.ex. till en pool eller i jordbruket. Solfångare är energimmässigt klart mycket effektivare än solceller.

Solceller

Solceller består av tunna skivor av kisel. Fotoner från solen får elektronerna i kislet att röra på sig vilket skapar en elektrisk ström.

Strömmen leds oftast in i en växelriktare som omvandlar strömmen till 230V växelström som kan kopplas in till husets elsystem.

Men den kan också ledas till en enklare regulator som skapar 12V som kan kopplas till ett batteri och driva t.ex. belysning och ett kylskåp i en stuga.

Solfångare

Den enklaste solfångaren fixar du själv genom att lägga ut en – helst svart – trädgårdsslang på en plan yta. Men den blir mer effektiv om slangen ligger i en tunn låda med en framsida av glas.

Fabriksgjorda solfångare består av två plåtar med vattenkanaler emellan. Varmvattnet leds till en ackumulatortank. Därifrån kan man få tappvarmvatten eller vatten till värmeelement.

Solfångare är ett bra komplement till pellets eller vedpanna och mycket bra till att värma vattnet i en pool.

Flens Solel

Vi tar uppdrag i områden en timme från Flen. Stora som små anläggningar och gör specialanpassningar för att du ska få ut det mesta av din investering i solenergi!

Kontakt

e-post: solel@flenssolel.se  

Tel. 0157-691 00

Ove Fredriksson

e-post: ove@flenssolel.se  

Tel. 070-238 17 89

Våra områden

  • Solceller
  • Solfångare
  • Off grid
  • Föredrag och utbildning