Ekonomisk kalkyl

Ekonomisk kalkyl

Här går vi igenom både vad det kostar att köpa ett system, hur mycket du kan spara, och på sikt hur lång tid det tar att tjäna in din investering.

Det är en stor investering initialt, men sedan är anläggningen i princip underhållsfri och håller i minst 30 år. Se bara till att taket kan hålla lika länge innan du börjar.

Intjäningen kan delas in i två delar:

 • varje kWh solel som används direkt är en kWh mindre på din elräkning. Detta är det bästa. Elpriset är just nu (nov -21) extra högt, men i snitt kan du räkna med ett totalt rörligt pris på ca 1,30/kWh, moms och transportkostnad inräknad. Den fasta avgiften kan du dock inte påverka.
 • När solcellerna levererar mer el än vad du förbrukar säljs överskottet till elbolaget. Du får också en skattereduktion från staten för det du säljer. Allt om försäljning av el har samlats HÄR. Totalt får du nästan lika mycket betalt för överskottet som när du köper el.

Ja, en stor anläggning är bra, men av naturliga skäl kan den inte vara hur stor som helst. Begränsningarna är

 • du bör klassas som mikroproducent, se längre ner eller läs mer här.
 • din huvudsäkring och egen elförbrukning
 • tillgänglig tak- eller markyta
 • din budget.

Det är en hel del att tänka på, men här följer en steg-för-steg-mall du kan följa.

Dimensioneringen och hur det fungerar gås också igenom under Solcellsystem men med mer fokus på tekniska fakta.

Gör en grundkalkyl

 1. Egen förbrukning
  Ta fram din elräkning. Där brukar det stå vad din beräknade årsförbrukning är. För att bli klassad som mikroproducent får din solelanläggning inte producera mer el per år än vad du förbrukar.
  Dela din årsförbrukning i kWh med 1000, då får du maxstorleken på dina solceller i kW.
  Exempel: om din årsförbrukning är 12.000 kWh bör solcellsanläggningen vara på max 12 kW.
 2. Takyta
  För 1 kW effekt behövs ungefär 5 kvm. Tänk på att en typisk panel är 1 x 1,7 m och bör monteras stående så hela taket kan inte utnyttjas. Tänk också på att du bör lämna 2-3 dm i under- och överkant och inte gå över skyddsplåten på sidorna.
  Vill du hellre först se hur många paneler som går in så räkna med att varje panel ger ca 375 W (0,375 kW).
 3. Säkring
  Kolla att säkringen klarar din önskade toppeffekt.
  16A säkring klarar 11,4 kW, 20A klarar 14 kW, 25A klarar 17,5 kW.
  Vill du ha mer solel än vad säkringen klarar kan du begära att höja säkringen hos ditt elbolag. Den fasta avgiften för elen höjs då med runt 200:- per månad för varje steg du höjer.
 4. Prisuppskattning
  Varje kW solenergi kostar 12-16.0000 kr i totalkostad, färdigmonterat och klart, inkl moms, statligt bidrag avräknat. Små anläggningar kostar mer per kW, stora kostar mindre. Taktyper och former spelar också in.
  Exempel: 12 kW solcellseffekt kostar grovt sett 15 x 12.000 = 174.000.
 5. Återbetalning
  Varje 1000 kWh skapad solel är värd ca 1200:-, så då tar det lite över 10 år att tjäna in anläggningen. Detaljerad redovisning av vad du tjänar finns här.
 6. Budget
  Ryms detta i din budget? Om inte, dra ner storleken och räkna om från steg 2.

Detta är idealsiffror med ett tak med 30-40 graders lutning mot söder och utan skuggor, tegeltak.

Detta ökar priset

 • Komplicerat tak eller hög byggnad
 • Liten anläggning (10 kW eller mindre)
 • Svarta ramar på panelen, 2-3% högre totalpris
 • Markanläggning om du vill ha den byggd

Detta sänker priset

 • plåttak är enklare att montera på
 • Öst- och västtak som sprider produktionen över dagen ger lägre toppeffekt och billigare komponenter
 • Stor anläggning (15 kW eller större)
 • Ännu större anläggningar t.ex. på industri- eller jordbruksfastigheter kan komma ner under 10 kr/W.
 • Markanläggning om du kan bygga den själv. Monteringen blir mycket enklare. Men långa kablar kan behövas.

Detta sänker produktionen

 • öst- eller västtak sänker årsproduktionen med ca 20%
 • Skuggor
 • Låg takvinkel, 15-20 graders taklutning ger 10% mindre årsproduktion
 • Helsvarta paneler (vit bakgrund gör att panelen blir lite ”rutig” men hjälper att hålla ner temperaturen) ger 3-4% lägre effekt